Kundklubb

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar din personliga information och vilka rättigheter du har. Innehållet i policyn kan ändras och ändringar publiceras på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig via e-post eller sms i händelse av betydande ändringar.

I samband med anmälan till något av våra lokala events och aktiviteter, deltagande i en tävling eller i en digital kundundersökning, inkommande av tips och feedback via våra formulär eller för att få tillgång till någon specifik service/tjänst i köpcentret (t ex WiFi) samtycker du till att dina uppgifter sparas i vår kundklubb för vidare kommunikation med dig och tillhandahållande av specifik service och erbjudanden.

Vi samlar endast in personuppgifter som vi anser vara nödvändiga för att uppfylla syftet med att kunna erbjuda relevant kommunikation och strävar alltid efter att säkerställa att personuppgifterna är korrekta och aktuella.

Vi behandlar och möjliggör ingen behandling av personuppgifter för personer under arton (18) år. För att bli medlem i vår kundklubb krävs det att du är över arton (18) år.

Integritet och skydd av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter för att vi ska kunna följa upp och bistå dig med ett relevant, korrekt och anpassat bemötande och kunna tillhandahålla servicetjänster. I samband med ditt samtycke godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. 

Vår direktkommunikation med dig sker via Ingelsta Shopping.

Vi utför behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. I största möjliga mål vidtar vi lämpliga och rimliga organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information behandlas och skydda från obehörigt tillträde och användande.

Dina rättigheter

Du har rätt, i enlighet med gällande lagstiftning, att skriftligen begära att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att få information eller reklam och invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera ditt medlemskap eller att skriftligen kontakta oss och begära att få dina uppgifter raderade ur systemet.

Användning av informationen

Vi samlar in information för att hantera anpassade erbjudanden, nyhetsbrev och kommunikation samt kunna tillhandahålla specifik service, ta fram statistik och för att kunna återkoppla till dig.

När du, via våra webformulär på hemsidan, fyller i dina uppgifter för deltagande i tävlingar, events, aktiviteter, lämnar feedback eller deltar i en kundundersökning samtycker du till att vi sparar och behandlar dina uppgifter.

När du registrerar dig för att få tillgång till WiFi i vårt köpcentrum samtycker du till att vi sparar och behandlar dina uppgifter.

Medlemskap i kundklubb

Vår kundklubb är kostnadsfri och medför bland annat tillgång till specifika erbjudanden och kampanjer, specifika tävlingar, intressestyrd kommunikaton och VIP-kvällar.

Vid användning av vår tjänst ombeds du lämna information om dig för att vi ska kunna erbjuda specifika erbjudanden. Viss information är nödvändning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten och annan information används för att vi ska kunna kommunicera på ett relevant sätt och kunna anpassa innehållet till dig i våra nyhetsbrev.

Som medlem i vår kundsklubb samtycker du till att vi sparar och behandlar dina uppgifter. Via din medlemssida och ditt personliga lösenord kan du när som helst korrigera och ändra dina sparade uppgifter i kundklubben. Du är själv ansvarig för att hålla ditt lösenord och kontoidentifikation hemlig.

För att bli medlem i kundklubben krävs det att du är över arton (18) år.

Profilering

Uppgifterna om dig registreras och används eftersom vi vill ge dig full medlemsservice, det vill säga att vi kan anpassa medlemskapet och de förfrågningar vi gör för dig och dina preferenser. Vi kan bland annat anpassa erbjudanden, medlemsinformation, webbplatser, digital kommunikation och de övriga tjänster och fördelar som vi erbjuder våra medlemmar. Anpassning sker genom att analysera och lagra information som du har gett oss i kombination med, till exempel, tidigare användning av medlemserbjudanden, öppning av nyhetsbrev, klickat på länkar i SMS. Detta sker i samband med våra segmenteringsmodeller så att vi kan gruppera in dig under en personprofil och anpassa vår kommuniktation.

Om du inte samtycker till profilering kommer du inte att kunna ta emot personliga erbjudanden och nyheter baserat på dina preferenser och beteenden.

Personuppgiftsansvarig

Fastighetsägaren Eurocommercial Properties, organisationsnummer, 556602-1712, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter lagras och behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Eurocommercial Properties har förutom verksamhet i Sverige även verksamhet i Italien, Frankrike, Nederländerna och Belgien.

Eurocommercial Properties samarbetar med Placewise, där ett biträdesavtal ingått gällande lagring av personliga uppgifter för att kunna hantera medlemskap i lojalitetsprogram samt skicka relevanta erbjudanden. Personliga uppgifter som samlas in lagras i databaser inom EU/EES.

Newsec är förvaltare av Eurocommercials köpcentrum.

Ändamål och syfte med lagring av personuppgifter

Våra berättigade intressen för denna behandling är att kunna anpassa marknadsföring, erbjudanden och kommunikation efter intresseområden så vi kan leverera en mer relevant upplevelse.

Vi strävar efter att ge våra kunder, besökare och medlemmar en ständigt förbättrad upplevelse av platsen och våra erbjudanden. Nedan beskriver vi de olika typer av personuppgiftsbehandlingar som är aktuella, med fördelningen enligt: 

 • Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b) GDPR

  Personuppgifter används för att fullgöra kommunikationsbehov inför och efter event samt vid tävlingar. Det kan t ex handla om behandling av personuppgifter vid administration i samband med att du anmäler dig till eller deltar i ett event hos oss. Vi använder dina personuppgifter för att t ex skicka ut bekräftelse på anmälning, frågor, dialog och utvärdering samt för att use vinnare samt förmedla vinster. 

  Samtycke inhämtas även för respektive tävling för fullgörande av specifika tävlingsåtagenden.

 • Samtycke, artikel 6(1)(a) GDPR

  Vid ett samtycke kan dina personuppgifter användas för att kunna bedriva relevanta och anpassade marknadsföringsutskick, i form av givna sammanhang:
  – Vid kampanjer och för att skicka ut relevanta erbjudanden
  – Inbjudningar till event och aktiviteter
  – Information och feedback
  – Målgruppsanpassad kommunikation och annonsering via digitala kanaler och övriga kanaler

 • Berättigat intresse, artikel 6(1)(f) GDPR

  Vi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla kundens platsupplevelse. Personliga uppgifter kan i och med det komma att användas i dialog kring vår utveckling samt i samband med inbjudningar till kundundersökningar och ta fram statistik.

  Vi behandlar t ex beteendeuppgifter som användningen av kuponger och annan statistik baserad på användningen av vår app och andra tjänster.

Personuppgifter

De uppgifter vi har om dig är enbart de uppgifter som du själv lämnat samtycke kring, via någon av våra kanaler, i samband med registrering via våra webformulär och tillgång till wifi.

Vi samlar in personuppgifter i samband med din kontakt med oss och ditt medlemskap i vår kundklubb och våra övriga tjänster.

Detta kan vara:
– mobilnummer,
– namn,
– födselsdatum,
– kön,
– bostadsadress,
– e-postadress,
– barns ålder och antal
– intressen
– annan information du ger oss eller som vi kan komma åt via prenumeration på nyhetsbrev / SMS.

Lagringsminimering, artikel5(1)(e) GDPR 

Personliga uppgifter behandlas och sparas så länge medlemskapet är aktivt.
Medlemskapet gäller tillsvidare. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap. Så länge uppgifterna lagras kommer de alltid vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder. 

Våra samarbetspartners

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög skyddsnivå av dina personliga uppgifter. Vi delar och säljer aldrig lagrade uppgifter till något annat företag eller organisation utöver våra listade samarbetspartners.

Uppgifterna behandlas i första hand av Eurocommercial Properties och Newsec.
Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med nödvändig part, så som våra samarbetspartners och leverantörer. Vi har också vissa samarbeten med leverantörer och partners där behandling av personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal.

Våra partners och underleverantörer är belägna inom EU-området.

De samarbetspartners vi har avtal med och som kan komma att behandla personuppgifterna är följande: 

Placewise AS, utför den  tekniska delen av databehandlingen. Placewise AS är en av våra partners och personuppgiftsbiträde. Placewise AS använder underleverantörer för att lagra data och tekniska lösningar för att skicka SMS / e-post. Placewise säkerställer att behandlingen av data får korrekt informationssäkerhet, inklusive att personuppgifter inte kan överföras till andra.

Wekudata AB, i samband med Wifi användning.
Separat samtycke görs med Wekudata AB vid anslutning till Wifi.

Market Solutions, mediabyrå och ansvarar för anpassning av annonsering. Market Solutions använder underleverantörer för att lagra data och anpassa tekniska lösningar.

Haus Web AB, webbyrå huvudansvar för hemsidan och webbplatsens cookies.

Övriga samarbetspartners:

Gomorron, kommunikationsbyrå
Bulldozer, kommunikationsbyrå
Light&Bold, kommunikations och reklambyrå

Cookies

Köpcentrets webbplats och Placewise använder cookies för att leverera en bättre användarupplevelse (funktionella), analysera webbplatsens trafik (analys), förbättra prestandan (prestanda) samt för relevanta annonser och marknadsföring (marknadsföring). Genom att klicka ”Acceptera alla” tillåter du alla cookies.

Anpassa ditt samtycke

Du kan återkalla eller ändra ditt samtycke för webbplatsens cookies när som helst genom att klicka på ”Cookie inställningar” längst ned på webbsidan.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som finns lagrade på din dator. Dessa fungerar som ditt ID-kort och kan inte utföra programkod eller överföra virus. Cookies är bara dina och kan endast läsas av dataservern som gav dem till dig.

Cookies används för att samla information för att optimera annonser och erbjudanden. Information som vi får från cookies lagras inte tillsammans med din personliga information eller orderhistorik. De används endast för att visa riktade annonser och / eller erbjudanden anpassade till dina behov genom att använda klickflödesanalyser (t.ex. om du har sökt på specifika produkter eller intresseområden visas annonser för liknade produkter och intresseområden). Vårt mål är att ge dig en upplevelse där visningarna är skräddarsydda efter dina preferenser. 

Digital annonsering

På våra sidor kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Om du godkänner använder vi cookies när du använder våra digitala lösningar. Listan över cookies som används på våra digitala lösningar finns på våra sidor när du godkänner användningen av cookies. 

Vi använder din persondata för att förbättra vår digitala kommunikation. När du ger ditt medgivande och skapar en profil godkänner du positionerad marknadsföring genom programmatisk annonsering eller sociala medier. Din persondata kan även användas för att skapa ”look-a-like”-profiler med hjälp av automatisk beslutsfattning.

Tredje parter

Vi vill kunna använda tredje part för att hjälpa oss att hantera information som genereras av användningen av cookies, även för marknadsföringsändamål. Ett exempel på en sådan tredje part är AdForm. Våra digitala lösningar kan innehålla reklam från, innehåll från eller länkar till tredje part.

Google reCAPTCHA

När vi fyller i registreringsformuläret så använder vi reCAPTCHA levererad av Google Inc. för att säkerställa god datasäkerhet. 

Behandlingsgrunden för denna databehandling är berättigat intresse, ref GDPR art. 6. reCAPTCHAs funktion är att förebygga mot oönskad aktivitet från spambots och robotar. Syftet är att skydda våra hemsidor från missbrukande. 

reCAPTCHA ser till att ta reda på om bidragen är gjorda av människor, eller som ett resultat av missbruk i form av mekaniska och automatiserade processer. I det syfte så analyserar reCAPTCHA beteendet till den besökande på hemsidan. Analysen börjar automatiskt så snart den besökande öppnar hemsidan. reCAPTCHA använder olika slags information i analysen (exempelvis IP-adress, enhet och applikationsdata, hur lång tid den besökande använder hemsidan och rörelsemönster till muspekaren). Datan som samlas in genom denna analys skickas vidare till Google och kan bli delad med en tredje part. 

Tjänsten skickar IP-adress och andra nödvändiga data för reCAPTCHA till Google. Tjänsten är levererad av Google Ireland och medför inte att data skickas ut från EEA. 

IP-adressen som överförs från din webbläsare i förbindelse med reCAPTCHA kommer inte att blandas med annan Google-data så länge du inte är inloggad på ditt Google-konto när du använder plug-in för reCAPTCHA.

Tjänsten är underordnad Google Inc´s integritetspolicy.

Mer information om Googles integritetspolicy kan hittas här: http://www.google.de/intl/de/privacy och https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Kontakta Ingelsta Shopping för mer information:

Ingelsta Shopping
Koppargatan 20
602 23 Norrköping

info@ingelstashopping.se

Populära sökningar

Butiker

Mat & dryck

Hälsa & service

Välkommen till kundklubbsprofilen

Här kan du enkelt skapa en kundklubbsprofil eller logga in på din befintliga profil.

Har du frågor & tips till Inge

Har du feedback, frågor eller tips till Inge kan du skicka in det här. Formuläret är anonymt så vi kommer tyvärr inte kunna svara dig personligen. Om samma fråga blir inskickad flera gånger kommer vi att publicera den under Vanliga frågor och svar.

Tack för att du hjälper Inge att bli en ännu bättre kompis!

Dela ditt bästa minne

Berätta och skicka in till oss om ditt bästa minne med Inge