Våra hav, vår framtid!

Foto: @moneusphotography

Om bara 30 år kommer det finnas mer plast än fisk i våra hav. Enligt forskare är det den bittra sanningen om vi inte agerar nu. Vi måste sluta skräpa ner och konsumera plast i den stora mängd vi gör idag. Vi måste alla hjälpas åt.
Genom att delta i den globala manifestationen kring World Ocean Day den 8 juni vill vi på Ingelsta Shopping aktivt påvisa att allas insatser oavsett ålder, barn som vuxen, kan bidra till miljön genom att aldrig mer skräpa ner, vara med och plocka upp skräp och undvika onödiga plastförpackningar.

”The Tsunami Wave of plastic” är en symbolisk och spektakulär platsbyggd skulptur formad som en jättevåg, kraftfullt exponerad med dramatisk belysning. Vågen är producerad av Walesiska konstnären Wren Miller. 2 500 PET-flaskor utgör större delen av vågen tillsammans med en hel del annat plastskräp. Vågen exponeras på Ingelsta Shopping till och med den 20 juni. På TV-skärmar vid konstverket visas information om nedbrytningstider för skräp som hamnar i haven varje år, varje månad, varje dag. Som i sin tur skadar allt liv på vår planet.